3.000.000

Računa

i-Računom je moguće platiti više od 3.000.000 računa i tako papirnate račune zamijeniti modernim i ekološkim e-Računom

60

Izdavatelja računa

Za 60 izdavatelja računa moguće je ugovoriti uslugu i-Račun te račune primati i plaćati e-Uplatnicom i e-Računom

i-Račun je najjednostavniji način primanja i plaćanja računa

i-Račun čine e-Uplatnica i e-Račun. Ugovaranjem usluge i-Račun umjesto papirnatog računa dobivat ćete račun u elektroničkom obliku. Svi podaci unaprijed ispunjeni čekat će Vas u internet bankarstvu u obliku e-Uplatnice. Jednim klikom na e-Uplatnicu plaćate Vaš račun. U svakom trenutku, prije i nakon plaćanja računa, e-Račun u PDF obliku moći ćete pregledavati i preuzeti putem internet bankarstva Vaše banke.

e-Uplatnica

Unaprijed ispunjeni nalog za plaćanje u internet ili mobilnom bankarstvu koji omogućava plaćanje računa samo jednim klikom. Kako bi se račun platio, ne morate ništa unositi ili prepisivati s papira čime se uklanja mogućnost pogreške, a plaćanje računa je brzo i jednostavno.

e-Račun

PDF verzija računa, izgledom identičan papirnatom računu i dostupan u internet bankarstvu prije plaćanja računa, ali i nakon što je račun plaćen.

e-Arhiva

Arhiva svih računa u PDF obliku, dostupna i pretraživa izdavateljima računa i korisnicima usluge i-Račun u bilo kojem trenutku i s bilo kojeg mjesta. Nema više izgubljenih ili zaboravljenih i zbog toga neplaćenih računa!

e-Obavijest

Unesete li prilikom ugovaranje usluge i-Račun svoju e-mail adresu, na nju će Vam stizati e-Obavijest da je račun pripremeljen za plaćanje u Vašem internet bankarstvu.

e-Povratnica

Izdavateljima računa, za svaku e-Uplanticu i e-Račun bit će poslana e-Povratnica koja će sadržavati informaciju o uspješnom ili eventualno neuspješnom slanju uplatnice i/ili računa. Svim korinicima kojima slanje uplatnice i/ili računa bude neuspješno, izdavatelji računa moći će račune poslati u papirnatom obliku odmah po zaprimanju e-Povratnice s informacijom o neuspješnom slanju elektroničkim putem.

e-Nalog

Istovremeno možete ugovoriti uslugu i-Račun i uslugu izravnih terećenja / ovlaštenih povlačenja. Usluga i-Račun omogućit će Vam da svoje račune dobivate kao elektroničke račune e-Računa, a pri tome nećete morati brinuti da račun platite na vrijeme budući da će se e-Nalog izvršiti na dan dospijeća zahvaljujući ugovorenoj usluzi izravnih terećenja / ovlaštenih povlačenja.

Kako ugovoriti i koristiti uslugu i-Račun

1.

Podnošenje zahtjeva

Korisnici zahtjeve podnose putem internet bankarstva svoje banke. Svaki zahtjev sadrži: OIB, ime i prezime osobe, poziv na broj računa.
Izdavatelj računa dobiva zahtjeve od svih banaka u jednom standardnom, konsolidiranom formatu.

2.

Odobravanje zahtjeva

Izdavatelj računa odgovara na zahtjev - prihvaća ili odbija zahtjev.
Korisnik odgovor vidi u internet bankarstvu svoje banke.

3.

Slanje podataka za plaćanje

Izdavatelj računa šalje podatke o računima. Podatke čine podaci za plaćanje (e-Uplatnica) i specifikacija računa (e-Račun).
e-Uplatnica se prosljeđuje u internet i mobilno bankarstvo. e-Račun se korisniku također prikazuje putem internet bankarstva.

4.

Plaćanje računa

Korisnika račun čeka u internet bankarstvu i može ga platiti u bilo kojem trenutku jednim klikom. Prije, a i nakon što je račun plaćen, korisnik putem internet bankarstva može preuzeti e-Račun - PDF verziju računa koja je izgledom identična papirnatim računima.

Prednosti za izdavatelje računa

Garanacija dostave računa

Za svaki račun izdavatelj računa ima garanciju dostave računa na razini slanja papirnatog računa s povratnicom. Ako se iznimno neki račun ne može poslati korisniku, izdavatelj računa je o svakom takvom slučaju promptno obaviješten.

Ušteda na troškovima

e-Uplatnica i e-Račun zamjenjuju papirnate račune pa se izdavatelju računa smanjuju troškovi papira, kuverte, ispisa, kuvertiranja i dostave računa. Još važnije, obzirom da nema zagubljenih ili krivo uplaćenih računa, smanjuju se troškovi opominjanja i rješavanja reklamacija.

Bolja i brža naplata

Potrebno je svega nekoliko sati od trenutka kada je izdavatelj računa poslao podatke do trenutka kada je račun dostupan korisniku za plaćanje.

Ekološka i moderna usluga za korisnike/građane

Svakim ugovorenom e-Uplatnicom i e-Računom troši se manje papira i štede se naše šume. Korisnici pri tome imaju mogućnost izbora, žele li zadržati postojeći način primanja i plaćanja računa ili prijeći na ekološku internet uslugu usklađenu s modernim trendovima.

Prednosti za korisnike, platitelje računa

Jednostavnost i praktičnost

Račune je moguće pregledavati i plaćati u bilo kojem trenutku s bilo kojeg mjesta, bez prepisivanja s papira i uz samo jedan klik.

Ušteda novca i vremena

Naknade za plaćanje računa putem internet ili mobilnog bankarstva najniže su bankovne naknade, a za dio izdavatelja računa plaćanje je moguće obaviti i bez naknade.

Nema zaboravljenih i izgubljenih računa

Svaki račun uručen je na vrijeme i nije ga moguće zagubiti budući da je uvijek dostupan putem internet ili mobilnog bankarstva.

Očuvanje okoliša

Ugovaranjem i-Računa čuvamo naš okoliš, a istovremeno dobivamo sve potrebne informacije o računu uz potpunu kontrolu kada se račun želi platiti.

Reference

Izdavatelji računa koji su svojim korisnicima omogućili moderan i ekološki način primanja i plaćanja računa čuvajući pri tome naš okoliš i štedeći na troškovima papira, ispisa, kuvertiranja i dostave računa

Banke

Najnovije vijesti i informacije o i-Računu

Zaštita osobnih podataka

Kontakt

Hitra produkcija dokumenata d.o.o.
Ivekovićeva 2, 10000 Zagreb
privatnost@hpdoc.hr
Službenik za zaštitu osobnih podataka: dpo@hpdoc.hr

Politika kvalitete infomacijske sigurnosti i zaštite okoliša

O nama

HPD i Račun d.o.o. je informacijski posrednik koji povezuje izdavatelje računa i banke razmjenjujući podatke s izdavateljem računa uvijek na isti način, neovisno o banci u kojoj je korisnik ugovorio uslugu. Na taj način olakšavamo uključivanje novih izdavatelja i banaka u uslugu i-Račun, a za izdavatelje računa odrađujemo sve potrebne savjetodavne i informatičke usluge poput kreiranja PDF verzija računa, čuvanje arhive e-Računa i e-Uplatnica, održavanje registra korisnika i pomoći u slučaju upita korisnika.

  • HITRA produkcija dokumenata d.o.o., Zadarska ul. 80, 10000 Zagreb, trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080542105, OIB: 65443507068, MB: 2005395
  • Podravska banka d.d.: HR3723860021110062560
  • Temeljni kapital: 322.000,00 HRK uplaćen u cijelosti u novcu, Uprava društva: Vjekoslav Šanjug
  • info@iracun.hr
  • Linkedin

Copyright © 2005. - 2024. HITRA produkcija dokumenata d.o.o